Lighting

'Jag är inte mörkrädd, om jag får ha lampan tänd' - I am not afraid of the dark, if I can have the light on Swedish saying